Hydrotechnika
Zdravotné a enviromentálne inžinierstvo
Building Control
 • 0
 • 1
 • 2

Energetika - "Medzi energiou a spotrebiteľom"

Meranie, regulácia a riadenie technologických procesov pre:

 • elektroenergetiku (elektrárne, rozvodné sústavy, trafostanice...)
 • tepelnú energetiku (teplárne, kotolne, vykurovacie siete, energetické hospodárstva, spalovne...)
 • priemysel, plynárenstvo, petrochémia, elektrotechnika, potravinárstvo...
 • velíny a dispečérske pracoviská , energeticko prevádzkový manažment

LOGISTICKÉ CENTRUM - MEDIAPRINT KAPPA

Body
 • celý systém MaR pozostáva zo siedmich riadiacich podstaníc
 • vykurovanie priestorov hál a kancelárii pomocou plynovej kotolne
 • vetranie hál a skladov pomocou zariadení VZT a jednotiek sahara
 • optická komunikačná trasa medzi podstanicami
Referencie obrázok

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL

Body
 • regulačné stanice plynu
 • monitorovanie tlakov, teplôt, rýchlouzáverov, vstupov do objektov,...
 • čítanie dát z prepočítavačov a odorizačných zariadení
 • výpočet na strane PLC podľa normy AGA NX 19
Referencie obrázok

SILO - ŠURANY

Body
 • riadenie technológie pre presun poľnohospodárskych produktov
 • riadiaci systém komunikujúci s 10 podcentrálami
 • analógové a bináre vstupy a výstupy, cca 1200 pre každé silo
 • v prípade výskytu poruchy informovanie obsluhy
Referencie obrázok

KOLEKTORY - MOST APOLLO

Body
 • komplexné monitorovanie kolektorov v meste pomocou vizualizácie
 • odčerpávanie vody z kolektorov
 • havarijné vypínanie el. siete v kolektore
 • pravidelné vetranie kolektorov a iné akčné zásahy
Referencie obrázok