Hydrotechnika
Zdravotné a enviromentálne inžinierstvo
Building Control
  • 0
  • 1
  • 2

SILO - ŠURANY

Body
  • riadenie technológie pre presun poľnohospodárskych produktov
  • riadiaci systém komunikujúci s 10 podcentrálami
  • analógové a bináre vstupy a výstupy, cca 1200 pre každé silo
  • v prípade výskytu poruchy informovanie obsluhy
Referencie obrázok