Hydrotechnika
Zdravotné a enviromentálne inžinierstvo
Building Control
  • 0
  • 1
  • 2

ČOV VRAKUŇA

Body
  • riadenie nitrifikácie, regenerácie kalu, vzduch. rozvodov
  • dávkovania síranu železitého, údržba prevzdušňovacích elementov
  • varovanie obsluhy pri poruchách, sledovanie komunikácie zariadení
  • grafy, reporty, prepočty hodnôt, archivácia údajov a iné
Referencie obrázok