Hydrotechnika
Zdravotné a enviromentálne inžinierstvo
Building Control
  • 0
  • 1
  • 2

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÝ DOHĽAD

Body
  • zber, prenos a spracovania hydrotechnických a hydrologických dát
  • centrálny dispečing + webová aplikácia
  • batériové snímače s gsm prenosom dát a s trvalím napájaním
  • posielanie varovných sms pri dosiahnutí kritických hladín
  • reporty, spracovanie existujúcich údajov a iné
Referencie obrázok